Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Paieška

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis

Paauglystės kryžkelės

 

Atverk duris mokyklai

https://www.lmnsc.lt/atviros_edukacines_erdves_2019/?m=1


 

 

Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla skelbia konkursą ikimokyklinio ugdymo mokytojo (auklėtojo(os) pareigoms užimti

Numatomas darbo krūvis: 1 etatas

Įdarbinama nuo 2019-09-02

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

·         privalo turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 m. ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų išsilavinimą, būti baigęs ikimokyklinio ugdymo ar edukologijos krypties studijų programą ir turėti auklėtojo kvalifikaciją; 

·         būti išklausęs specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, jeigu nėra išklausęs ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu;

·         vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.

·         gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Funkcijos:

·         organizuoja, vykdo, dalyvauja  ugdomajame procese, tarpusavyje derina vaikų ugdymą, priežiūrą, globą;

·         atsižvelgia į individualius vaikų ugdymo(-si) poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio

·         ugdymo programos tikslus, vadovaujasi  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos  higienos normomis ir taisyklėmis;

·         planuoja grupės ugdomąją veiklą, vadovaujantis ugdymą reglamentuojančiais

·         dokumentais;

·         kuria grupės ugdomąją aplinką, parenka priemones;

·         užtikrina savo darbo kokybę;

·         sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus,

·         inicijuoja individualių programų, projektų rengimą;

·         esant sunkumams dėl vaiko ugdymo, gavęs vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu,

·         kreipiasi  į ikimokyklinės įstaigos Vaiko gerovės komisiją, kad įvertintų vaiko specialiuosius ugdymo(-si) poreikius, ir vykdo jos rekomendacijas;

·         saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje,

·         salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt. Pastebėjęs smurto apraiškas praneša ikimokyklinės įstaigos administracijai;

·         organizuoja ugdytinių ekskursijas, šventes, kartu jose dalyvauja ir atsako už vaikų saugumą ir gyvybę;

·         teikia pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių,

·         pritaiko ugdymo turinį, metodus ir priemones;

·         laiku pildo ir tvarko savo pedagoginės veiklos dokumentaciją;

·         analizuoja ir vertina savo ir kolegų pedagoginę veiklą, teikia pasiūlymus;

·         bendradarbiauja su kolegomis, tobulina kvalifikaciją ir atestuojasi Lietuvos Respublikos

·         švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka;

·         inicijuoja ir/ar dalyvauja bendruose ikimokyklinės įstaigos renginiuose, projektuose ir

·         kitose veiklose;

·         bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derina

·         šeimos ir įstaigos interesus, didina vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes;

·         teikia informaciją, pagal kompetenciją konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus

·         įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais. Sistemingai informuoja tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo (-si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.).

·         informuoja ikimokyklinės įstaigos administraciją, Vaiko gerovės komisiją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;

·         priima vaiką į grupę ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais

·         suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą;

·         dalyvauja bendrose įstaigos veiklose: posėdžiuose, pasitarimuose, įstaigos

·         ikimokyklinio ugdymo programos rengime, veiklos plano rengime, veiklos įsivertinime ir kt.;

·         esant būtinybei, talkina kolegoms, rengia ir dalyvauja renginiuose, šventėse, talkose,

·         ekskursijose ir kitur.

Darbo užmokestis:

      Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu (2017-01-17 Nr. XII-198,3 PRIEDAS) Atlyginimo dydis nustatomas atsižvelgiant į turimą išsilavinimą ir darbo stažą.

Dokumentai kurie turi būti pateikti:

      Prašymas dalyvauti atrankoje.

      Gyvenimo aprašymas (CV).

      Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentų priėmimo vieta:

      Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos raštinė, Vytauto g. 11.

      Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu (arba paštu, ar pristato asmeniškai).

      Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

      Telefonas: (8-451) 40458

      El paštas: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Dokumentų priėmimo terminas – iki 2019 m. rugpjūčio 21 d. 12 val.

Atrankos pokalbis planuojamas 2019 m. rugpjūčio 22-23 d. Tik į pokalbį pakviesti pretendentai bus informuoti telefonu arba elektroniniu paštu.


Last Updated (Tuesday, 27 August 2019 11:14)

 

Informacija

 Pasvalio r. Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla
Adresas: Vytauto g. 11, Saločiai, Pasvalio r.
Tel. (8 451) 40 458; 40 589
El.p. salocium@pasvalys.lt (buhalterija); salociumokykla@gmail.com

Lankytojų skaitiklis

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien38
mod_vvisit_counterVakar78
mod_vvisit_counterŠią savaitę116
mod_vvisit_counterPraėjusią savaitę706
mod_vvisit_counterŠį mėnesį1659
mod_vvisit_counterPraėjusį mėnesį3045
mod_vvisit_counterViso209099

Prisijungę: 2
Jūsų IP: 35.173.47.43
,
Šiandien: Sep 17, 2019

Warning: include(template_debug.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/saalys/domains/salociaipasvalys.lt/public_html/templates/jaw047/index.php on line 120

Warning: include(template_debug.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/saalys/domains/salociaipasvalys.lt/public_html/templates/jaw047/index.php on line 120

Warning: include(template_debug.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/saalys/domains/salociaipasvalys.lt/public_html/templates/jaw047/index.php on line 120

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'template_debug.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/saalys/domains/salociaipasvalys.lt/public_html/templates/jaw047/index.php on line 120